Những khóa học tiếng pháp tổng hợp

Học tiếng Pháp thông qua các đoạn hội thoại

Học viết chính tả tiếng pháp: Bạn sẽ được nghe file âm thanh để viết lại, học chính tả giúp bạn luyện nghe, viết tiếng pháp đồng thời từ đó bạn sẽ hiểu và thuộc từ vựng, ngữ pháp ... tiếng pháp.

Học tiếng Pháp qua các trò chơi, vừa học vừa chơi vừa vui vừa hiệu quả

Học tiếng pháp qua các bài hát:

Bài học mang đến cho bạn những bài hát tiếng Pháp từ có bản đến nâng cao. Bạn sẽ được xem video các bài hát tiếng pháp, có phụ đề, trong quá trình xem, nghe các bài hát các bạn có thể hát theo, đồng thời theo dõi phụ đề để học hiệu quả hơn.

Khóa học cung cấp các từ vựng, ngữ pháp, cách phát âm và giải thích những yếu tố ngôn ngữ được sử dụng trong mỗi bài hát

Mỗi bài học bao gồm bài hát bằng video, audio, lời bài hát và có bài tập để đánh giá mức độ học và hiểu bài của học viên.

Khóa học giới thiệu về những thông tin liên quan đến công việc ở pháp và các tình huống hàng ngày tại pháp. Khóa học được xây dựng dựa trên đời sống thực tế, hàng ngày ở pháp. 

Khóa học sử dụng những từ ngữ, ngữ pháp và các cách giao tiếp phù hợp với trình độ A2, B1 - dành cho người mới học tiếng pháp.

Trong khóa học, học viên có thể vừa học, vừa thực hành qua các bài kiểm tra trắc nghiệm để đảm bảo tiếp thu và nắm vững kiến thức đã được học.Khóa học giới thiệu những hoạt động liên quan đến làm việc ở pháp và các tình huống hàng ngày tại pháp. Khóa học được xây dựng dựa trên đời sống thực tế, hàng ngày ở pháp. 

Khóa học sử dụng những từ ngữ, ngữ pháp và các cách giao tiếp phù hợp với trình độ A2, B1 - dành cho người mới học tiếng pháp.

Trong khóa học, học viên có thể vừa học, vừa thực hành qua các bài kiểm tra trắc nghiệm để đảm bảo tiếp thu và nắm vững kiến thức đã được học.Khóa học giới thiệu về cuộc sống ở pháp và các tình huống hàng ngày tại pháp. Khóa học được xây dựng dựa trên đời sống thực tế, hàng ngày ở pháp. 

Khóa học sử dụng những từ ngữ, ngữ pháp và các cách giao tiếp phù hợp với trình độ B1 - dành cho người mới học tiếng pháp.

Trong khóa học, học viên có thể vừa học, vừa thực hành qua các bài kiểm tra trắc nghiệm để đảm bảo tiếp thu và nắm vững kiến thức đã được học.Khóa học giới thiệu về cuộc sống ở pháp và các tình huống hàng ngày tại pháp. Khóa học được xây dựng dựa trên đời sống thực tế, hàng ngày ở pháp. 

Khóa học sử dụng những từ ngữ, ngữ pháp và các cách giao tiếp phù hợp với trình độ A2 - dành cho người mới học tiếng pháp.

Trong khóa học, học viên có thể vừa học, vừa thực hành qua các bài kiểm tra trắc nghiệm để đảm bảo tiếp thu và nắm vững kiến thức đã được học.


Khóa học giới thiệu về cuộc sống ở pháp và các tình huống hàng ngày tại pháp. Khóa học được xây dựng dựa trên đời sống thực tế, hàng ngày ở pháp. 

Khóa học sử dụng những từ ngữ, ngữ pháp và các cách giao tiếp phù hợp với trình độ A1 - dành cho người mới học tiếng pháp.

Trong khóa học, học viên có thể vừa học, vừa thực hành qua các bài kiểm tra trắc nghiệm để đảm bảo tiếp thu và nắm vững kiến thức đã được học.